Aktualności


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Zapytanie ofertowe na koordynatora do projektu pn. „Ja w Europie – marzenia się spełniają”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora zarządzającego projektem pn. „Ja w Europie – marzenia się spełniają” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078283 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Informacja o wyborze oferty - koordynator projektu

 

>>> zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora

 

>>> formularz ofertowy zał. 1 (plik *.pdf)

 

>>> formularz ofertowy zał. 1 (plik *.docx)

 

>>> wykaz usług zał. 2

 

>>> zgoda na przetwarzanie danych osobowych zał. 3

 

>>> życiorys zawodowy zał. 4

 

>>> klauzula informacyjna zał. 5

EB Dark Mode