PRACA


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Zarządzenie dotyczące przyjmowania dokumentów aplikacyjnych

zarzadzenie dotyczace przyjmowania dokumentow aplikacyjnych

>>> Oferty pracy dla nauczycieli

 

Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu zakupu biletów lotniczych do Hiszpanii w celu realizacji projektu pt. „Ja w Europie – marzenia się spełniają” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078283 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.


 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora zarządzającego projektem pn. „Ja w Europie – marzenia się spełniają” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078283 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 


Zapytanie ofertowe na koordynatora do projektu pn. „Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego”

 

 

Zapytanie ofertowe na koordynatora do projektu pn. „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”

 

 
 

 
 
Zapytanie ofertowe na koordynatora do projektu pn. „Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego”
 
Aby pobrać plik, należy kliknąć prawy przycisk myszy -> Zapisz element docelowy jako...
 
 

Zapytanie ofertowe na koordynatora do projektu pn. „Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego”

Aby pobrać plik, należy kliknąć prawy przycisk myszy -> Zapisz element docelowy jako...

>>> zaproszenie do składania ofert
>>> formularz ofertowy zał. 1
>>> wykaz usług zał. 2
>>> zgoda na przetwarzanie zał. 3
>>> życiorys zawodowy zał. 4
>>> klauzula informacyjna

EB Dark Mode