Patron


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

ZSP2 oferta 2024 2025 baner

Patron

ks szpetnar Ks. Stanisław Szpetnar urodził się 5 maja 1883 roku w Kolonii Polskiej koło Leżajska. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzięki poparciu i pomocy finansowej wuja podjął naukę w gimnazjum jarosławskim, a później kontynuował ją w Seminarium Duchownym w Przemyślu. W seminarium skonkretyzowały się jego zainteresowania katechetyką i pracą z młodzieżą, które później realizował w ciągu całego swojego życia. Po otrzymaniu święceń kapłańskich. W 1908 roku został skierowany do krośnieńskiej Fary w charakterze wikariusza.

Oprócz pracy duszpasterskiej zajmował się pracą dydaktyczną i wychowawczą wśród młodzieży. Ksiądz Szpetnar okazał się urodzonym pedagogiem i dlatego po dwóch latach został oddelegowany wyłącznie do pracy dydaktycznej. Od 1909 roku powierzono mu funkcję zastępcy prefekta Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krośnie, a od 2 września 1911 roku prefekta internatu tegoż seminarium. Za działalność wśród młodzieży otrzymał Państwowy Krzyż Zasługi nadany mu w 1916 roku.

W czasie I wojny światowej sprawował posługę na rzecz rannych i chorych żołnierzy w krośnieńskim szpitalu, za co władze austriackie uhonorowały go Orderem Czerwonego Krzyża drugiej klasy. Po zakończeniu działań wojennych zajmował się w dalszym ciągu pracą pedagogiczno-katechetyczną. Dzięki jego usilnym staraniom powstało w Krośnie Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie, którym kierował w latach 1924- 1929. Praca w seminarium nie była jedynym zajęciem ks. Szpetnara. W tym czasie pochłonęła go sprawa budowy bursy gimnazjalnej przy Gimnazjum im. Kopernika w Krośnie. Środki finansowe na jej budowę zdobywał zaciągając kredyty bankowe, które spłacał organizując wenty, czyli kiermasze na cele dobroczynne.

Dzięki tym zabiegom zdołano wybudować bursę w postaci trzypiętrowego budynku, który już we wrześniu 1930 roku przyjął pierwszych mieszkańców. Za działalność kościelną, pedagogiczną i społeczną ks. Stanisław Szpetnar otrzymał wiele odznaczeń i tytułów, między innymi w 1938 roku brązowy medal za długoletnią służbę, przyznany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Siedem lat wcześniej w 1931 r., kiedy przechodził na emeryturę papież Pius XI nadał mu godność Tajnego Szambelana Dworu Papieskiego. Na emeryturze nie pozostał bezczynny. Przyjął posadę kapelana i katechety u Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, którą sprawował aż do śmierci.

 

 

EB Dark Mode