Patron
Covid-19


fb youtube flickr pinterest

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

ZSP2 oferta 2022 2023 baner

Patron

Ks. Stanisław Szpetnar urodził się 5 maja 1883 roku w Kolonii Polskiej koło Leżajska. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzięki poparciu i pomocy finansowej wuja podjął naukę w gimnazjum jarosławskim, a później kontynuował ją w Seminarium Duchownym w Przemyślu. W seminarium skonkretyzowały się jego zainteresowania katechetyką i pracą z młodzieżą, które później realizował w ciągu całego swojego życia. Po otrzymaniu święceń kapłańskich. W 1908 roku został skierowany do krośnieńskiej Fary w charakterze wikariusza.

Oprócz pracy duszpasterskiej zajmował się pracą dydaktyczną i wychowawczą wśród młodzieży. Ksiądz Szpetnar okazał się urodzonym pedagogiem i dlatego po dwóch latach został oddelegowany wyłącznie do pracy dydaktycznej. Od 1909 roku powierzono mu funkcję zastępcy prefekta Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krośnie, a od 2 września 1911 roku prefekta internatu tegoż seminarium.Za działalność wśród młodzieży otrzymał Państwowy Krzyż Zasługi nadany mu w 1916 roku.

W czasie I wojny światowej sprawował posługę na rzecz rannych i chorych żołnierzy w krośnieńskim szpitalu, za co władze austriackie uhonorowały go Orderem Czerwonego Krzyża drugiej klasy. Po zakończeniu działań wojennych zajmował się w dalszym ciągu pracą pedagogiczno-katechetyczną. Dzięki jego usilnym staraniom powstało w Krośnie Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie, którym kierował w latach 1924- 1929. Praca w seminarium nie była jedynym zajęciem ks. Szpetnara. W tym czasie pochłonęła go sprawa budowy bursy gimnazjalnej przy Gimnazjum im. Kopernika w Krośnie. Środki finansowe na jej budowę zdobywał zaciągając kredyty bankowe, które spłacał organizując wenty, czyli kiermasze na cele dobroczynne.

Dzięki tym zabiegom zdołano wybudować bursę w postaci trzypiętrowego budynku, który już we wrześniu 1930 roku przyjął pierwszych mieszkańców. Za działalność kościelną, pedagogiczną i społeczną ks. Stanisław Szpetnar otrzymał wiele odznaczeń i tytułów, między innymi w 1938 roku brązowy medal za długoletnią służbę, przyznany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Siedem lat wcześniej w 1931 r., kiedy przechodził na emeryturę papież Pius XI nadał mu godność Tajnego Szambelana Dworu Papieskiego. Na emeryturze nie pozostał bezczynny. Przyjął posadę kapelana i katechety u Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, którą sprawował aż do śmierci.

ZSP2 - KOD QR

zsp2 qr

DLA RODZICA

Przyjęcia stron:

I. Dyrektor Szkoły Bogdan Skotnicki

1) poniedziałek 12.00 – 14.00
2) czwartek 14.15 – 16.15

II. Wicedyrektor Agata Betlej

1) wtorek 14.00 – 16.00
2) piątek 11.00 – 13.00


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

1. Technikum Nr 2:
12.XI.2021, 11.I.2022, 2.V.2022, 4 - 6. V.2022, 17.VI.2022, 21.VI.2022.

2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2:
12.XI.2021, 11.I.2022, 2.V.2022, 4.V.2022, 17. VI.2022, 21.VI. 2022.


>>> Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12


 >>> mOchrona – nowa aplikacja ochrony rodzicielskiej


 >>> dodatkowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne


 >>> nastolatki w wirtualnym tunelu

BIULETYN SZKOLNY

"SZPETNAR" W MEDIACH

pisza o nas