Aktualności


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

ZSP2 oferta 2024 2025 baner

Wizyta studyjna - podsumowanie projektów Erasmus+

erasmus 2022W dniu 17 listopada 2022 roku odbyła się w naszej szkole wizyta studyjna będąca posumowaniem realizacji projektów Erasmus+: ”Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” i projektu „Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania”.

Uczestnikami imprezy byli beneficjenci projektów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności rodzicom i zaproszonym gościom.
W spotkaniu tym uczestniczyli m.in.,: p. Marta Urbanowicz-Matelowska – Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie; p. Arkadiusz Deptuch – właściciel Cukierni „Jagusia” w Krośnie; p. Piotr Lech - właściciel cukierni ,,Joasia” oraz dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie, którzy uczestniczyli w tych projektach oraz społeczność szkoły.
Oficjalne spotkanie poprzedziły warsztaty, w ramach których pod okiem doświadczonych nauczycieli uczniowie gotowali i przyrządzali potrawy, piekli ciasta i robili desery, czesali fryzury, dobierali i wykonywali profesjonalny makijaż, oferowali zabiegi pielęgnacyjne na dłonie oraz przygotowywali różne widowiskowe doświadczenia chemiczne. Wszystkie te umiejętności zaprezentowali w trakcie spotkania zaproszonym gościom.
Degustację przygotowanych smakołyków poprzedził program, na który złożyły się: pokaz analityków, pokaz fryzur oraz pokaz kulinarny będący dopełnieniem do prezentacji przedstawiającej realizację projektu „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” realizowanego w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020). W ramach projektu trzy grupy uczniów i nauczycieli mogły odbywać trzytygodniowe staże (uczniowie), job shadowing (nauczyciele) we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Nowe doświadczenia zawodowe zdobywali uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer, technik analityk, a także nauczyciele. Stażyści w hiszpańskich, włoskich i portugalskich restauracjach, cukierniach i salonach fryzjerskich, laboratorium analitycznym zdobywali wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe, jakich nie zdołaliby opanować w czasie nauki w szkole. Zagraniczni restauratorzy i cukiernicy byli dla stażystów mistrzami odkrywającymi tajemnice i arkana kuchni swojego kraju. W trakcie pracy zarówno uczniowie jak i nauczyciele stykali się z produktami kulinarnymi mało znanymi w Polsce, z których sporządzali niecodzienne, regionalne potrawy. Część z nich poznała sposoby produkcji wyrobów cukierniczych typowych dla włoskiej i portugalskiej branży cukierniczej. Natomiast adepci fryzjerstwa zdobyli bardzo cenne doświadczenie zawodowe i wiedzę na temat specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych od polskich standardów wykonywania usług fryzjerskich. Stażyści w wolnym od pracy czasie zwiedzili wiele miast i miasteczek. Zobaczyli piękne, niepowtarzalne miejsca i zabytki, które znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z zagranicznych staży oprócz nowych przyjaźni i niezapomnianych wrażeń uczniowie przywieźli także dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i wiedzę, takie jak: certyfikat zawodowy, dokument Europass Mobilność, i certyfikat językowy. Zaproszonych gości ogromnie zainteresowały  osobiste wrażenia, którymi  podzielili się uczestnicy międzynarodowych mobilności.
Wizyta studyjna była również próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jakie są oczekiwania od współczesnego nauczyciela w kontekście dotrzymywania kroku szybko zmieniającego się świata? – a okazją było podsumowanie projektu „Zainspiruj do myślenia - zmobilizuj do działania” realizowanego w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej na lata 2021-2027).
Żyjemy w czasach, którym towarzyszą nieustanne, dynamiczne zmiany. Dzieje się to przede wszystkim za przyczyną postępu technologicznego, zmian kulturowo-społecznych, postępującej globalizacji, wszechobecnego przekazu medialnego, przemieszczania się ludności, głównie z powodów zarobkowych, oraz zmian mentalnych zachodzących w społeczeństwie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę będzie zmieniał się rynek pracy, jakie zawody powstaną, jakie wymagania względem pracowników będą mieli pracodawcy. Powoduje to, że przed młodymi ludźmi stawia się nowe wymagania i oczekiwania, a szkoła przestaje być miejscem, w którym przekazuje się pewną i niezmienną wiedzę i umiejętności. By sprostać aktualnemu tempu przemian, zarówno nauczyciele jak i uczniowie muszą posiąść nowe umiejętności oraz zmienić dotychczasowy sposób myślenia.
Współczesna szkoła musi postawić na rozwój nauczycieli i zapewnić im przestrzeń do wymiany doświadczeń, eksperymentowania z nowymi programami, zapewnić dostęp do nowoczesnych technologii i ich celowe wykorzystanie.
W ramach projektu „Zainspiruj do myślenia - zmobilizuj do działania” ośmiu nauczycieli z ZSP Nr 2 w Krośnie poszerzało swoje kwalifikacje na kursie IT w Portugalii. Tematyka kursu została zaplanowana zgodnie z potrzebami szkoły i w związku z koniecznością wyposażenia uczniów w kompetencje miękkie oraz umiejętność wykorzystania ITC do uczenia się i samokształcenia. Podczas kursu zostały zrealizowane zagadnienia związane z innowacyjnością nauczania i włączaniem do programów nauczania nowych metod, narzędzi i kształtowania niezbędnych umiejętności: krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca, komunikacja, zrozumienie międzykulturowe, umiejętności zawodowe i życiowe oraz komputerowe i cyfrowe. Nauczyciele zapoznali się ze standardami edukacji w Faro z uwzględnieniem zmian, które wymusiła pandemia. Wymienili doświadczenia na temat wdrażania zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu.
Nauczyciele ZSP Nr 2 w Krośnie, którzy uczestniczyli w zagranicznych stażach i kursie pokazali, że są otwarci na nowe doświadczenia i wiedzę zawodową, swoją postawą urzeczywistniają ideę uczenia się przez całe życie i niewątpliwie stanowią wzór do naśladowania dla uczniów oraz koleżanek i kolegów nauczycieli. To między innymi oni byli organizatorami Erasmus Days 2022, który stanowił podsumowanie realizowanych w szkole projektu „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” i projektu „Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania”.

opracowała Grażyna Litwin

EB Dark Mode