Rok Szkolny 2013/2014


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

Rok Szkolny 2013/2014

Dzień Rzemieślnika

Dnia 20.03.2014 r. w Piwnicy Pod Cieniami odbyła się  Schadzka Cechowa z udziałem przedstawicieli rzemiosła, zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, pracowników Muzeum Rzemiosła w Krośnie, zaproszonych gości, przedstawicieli Urzędu Miasta Krosna z Panem Prezydentem Piotrem Przytockim na   czele oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. W trakcie spotkania odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów do rzemiosła. Wypowiadając słowa roty rzemieślniczej uczniowie przysięgali na harap cechowy uczciwość, pracowitość i posłuszeństwo mistrzowi. W imieniu uczniów młodocianych klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przysięgę złożyli:

  • Bułdak Jakub szkolący się w Piekarni p. Janusza Frydrycha
  • Kobak Patrycja szkoląca się w Cukierni p. Krzysztofa Buczka
  • Liwosz Klaudia szkoląca się w Salonie Fryzjerskim p. Stanisławy Samborskiej.

Podczas schadzki doceniono także osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. Nagrodzone zostały uczennice Maria Czaja ii Partycja Półchłopek - laureatki Wojewódzkiego Turnieju „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik”.

Na ręce Starszego Cechu Pana Józefa Kiełtyki Pani Dyrektor Ewa Starowiejska i Pani Kierownik szkolenia praktycznego Barbara Kozdraś złożyły życzenia dla wszystkich rzemieślników z okazji obchodów Dnia Św. Józefa - patrona rzemieślników. Podziękowały również Panu Markowi Bargiełowi za wieloletnia pracę i szkolenie młodych adeptów cukiernictwa.

 

EB Dark Mode