Aktualności
Covid-19


fb youtube flickr pinterest

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli – sukcesem uczniów”

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli – sukcesem uczniów” o numerze 2019-1-PL01-KA101-062434 w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Erasmus plus

Dnia 13 września 2019 r. Rada Pedagogiczna została zapoznana z założeniami projektu „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli – sukcesem uczniów” o numerze 2019-1-PL01-KA101-062434. Projekt ten realizowany jest w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020). Projekt obejmuje udział 9 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w kursie „Kluczowe umiejętności współczesnego nauczyciela” w Hiszpanii.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej oraz poznanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania te przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz rozwoju osobistego uczniów i nauczycieli.

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

 

Przygotowanie kulturalno – pedagogiczne

Kolejne zajęcia z przygotowania kulturalno pedagogicznego i językowego