Rok Szkolny 2012/2013


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

Rok Szkolny 2012/2013

Wymiana Polsko-Litewska

W dniach 8-14 kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie wymiany młodzieży polsko-litewskiej „Śladami Adama Mickiewicza” realizowanym prze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie.

Przez 7 dni uczestnicy spotykali się z kulturą, obyczajami oraz zwiedzili ciekawe zakątki Podkarpacia. Podczas wspólnych warsztatów zapoznali się z historią Adama Mickiewicza, który łączy ze sobą Polskę i Litwę, z miejscami związanymi z Mickiewiczem, przygotowała słowniczek polsko-litewski zawierający zwroty grzecznościowe, wzięła udział w grze terenowej. Grupy podczas „Wieczoru kultury litewskiej” i „Wieczoru kultury polskiej” zaprezentowały typowe dla danego kraju zwyczaje i ciekawostki dotyczące regionu (obyczaje, tradycje, pieśni, wydarzenia historyczne i kulturalne, potrawy). Na zakończenie wymiany odbyło się przedstawienie teatralne z udziałem społeczności lokalnej.

Celem projektu było poznanie historii, kultury i tradycji narodowych, łamanie barier kulturowych i językowych, pogłębianie wiedzy młodych ludzi na temat polskich i litewskich obyczajów i tradycji. Projekt zachęcił młodzież do poznania sąsiadów z zagranicy, do kształtowania własnej świadomości obywatelskiej, do budowania postaw solidaryzmu wśród ludzi pochodzących z odmiennych kulturowo i językowo regionów. Zachęcił również młodzież z Polski i Litwy do nawiązania osobistych kontaktów, które w przyszłości będą kontynuowane, do budowania klimatu zaufania, bezpieczeństwa i chęci współpracy w grupie.

Młodzieży towarzyszył dobry humor i przyjazna atmosfera. Wszyscy wyjechali zadowoleni i pełni wrażeń, bogatsi nie tylko o przeżycia, ale również o nowych przyjaciół.
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

EB Dark Mode