Rok Szkolny 2014/2015
Covid-19


fb youtube flickr pinterest

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2014/2015

Odkryj swój talent IV

26.02.2015 r. po raz czwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2 im. ks. St. Szpetnara w Krośnie przeprowadzony został konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych „Odkryj swój talent" – IV edycja.

Celami konkursu były: pomoc w wyborze przyszłego zawodu, poznanie własnych predyspozycji i umiejętności oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań i pasji fryzjerskich. Do konkursu przystąpili uczniowie z następujących szkół:
- Publiczne Gimnazjum im. St. Gałuszki w Przybówce,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie,
- Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle,
- Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu,
- Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie,
- Gimnazjum Nr 2 w Krośnie.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie młodzieżowej fryzury. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała czteroosobowa komisja: p. dyrektor Ewa Starowiejska, dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych p. Liliana Sawaryn i p. Magdalena Ochwat-Miąsik oraz losowo wybrany nauczyciel z jednej ze szkół gimnazjalnych.
Komisja oceniała: artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzury, stylizację całościową zgodną z tematem spotkania, technikę wykonania fryzury oraz skalę trudności wykonanej fryzury.

Zwycięzcami konkursu zostali reprezentanci:
I miejsce dla Martyny Wiklowskiej – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Przybówce.
II miejsce dla Grety Dejnak – Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle.
III miejsce dla Jakuba Dąbrowskiego – Gimnazjum Nr 1 w Krośnie.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.