Rok Szkolny 2014/2015


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2014/2015

Staże we Francji!

Szesnastu uczniów krośnieńskiego ZSP Nr 2 odbyło na przełomie marca i kwietnia (30.03 - 13.04.2014 r.) dwutygodniowe staże we Francji w ramach projektu pt.”Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Była to pierwsza grupa biorąca udział w tegorocznych stażach (grupa druga będzie uczestniczyć w zajęciach na Słowacji na przełomie maja i czerwca br).

Wymieniony powyżej projekt realizowany jest przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie. Jest on skierowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej - kształcących się w zawodach: cukiernik, kucharz, piekarz, fryzjer oraz uczniów Technikum – kształcących się w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji usług gastronomicznych.

Program Leonardo da Vinci wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego; promuje mobilność pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdraża innowacyjne rozwiązania edukacyjne dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ma również na celu zwiększanie przejrzystości i uznawalności kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.

Głównym celem realizowanego projektu jest przede wszystkim integracja młodzieży poprzez wspólne działania w kierunku wymiany zawodowej (odbycie uczniowskich staży), kulturalnej (poznanie kultury regionu) oraz działań w zakresie edukacji językowej (poznanie języka partnera, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii branżowej).

Realizacja projektu w ZSP Nr 2 rozpoczęła się od dziewięćdziesięciogodzinnego kursu z języka francuskiego oraz dwudziestogodzinnego kursu z przygotowania kulturalno-pedagogicznego.

We Francji uczniowie odbywali staże w czterech Centrach Szkolenia Uczniów Zawodu (CFA - Centre de Formation d'Apprentis). Były to: CFA Henri Martin w Lezignan-Corbier, CFA Henry Giral w Mende, CFA w Nimes i CFA w Perpignan. W ramach realizowanych staży młodzi adepci rzemieślnictwa mieli możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Sporządzali potrawy (m.in. ratatouille), napoje oraz wyroby piekarskie (np. bagietki, fugass)  i cukiernicze (ciasto kruche, krem patissiere i waniliowy, ciasto parzone, krem migdałowy, ozdoby z marcepanu, ciasto Paris-brest) typowe dla kuchni francuskiej. Zajęcia podczas stażu kształciły także umiejętność planowania wykonywanych czynności. Stażyści w ciągu dwóch tygodni mogli również poznać specyfikę działania oraz funkcjonowania francuskich przedsiębiorstw branży gastronomicznej, cukierniczej i piekarniczej.

W stażach poza grupą cukierników, piekarzy i kucharzy, uczestniczyło również dwóch fryzjerów, którzy mieli możliwość zapoznania się ze specyfika funkcjonowania i działania francuskich zakładów fryzjerskich oraz poznania nowych metod i technik fryzjerskich (upinanie koków tzw. bananów z elementami warkoczy, nauka wyplatania różnego typu warkoczy i plecionek, nawijanie loków, modelowanie i strzyżenie włosów, strzyżenie brody).

Staże zagraniczne to nie tylko zdobywanie nowych umiejętności zawodowych, ale także poznanie kultury, historii i walorów przyrodniczych regionu. Popołudnia oraz weekendy przeznaczone były głównie na zwiedzanie. Uczniowie mogli podziwiać m.in.:   Carcassonne,

produkcję serów w Roquefort, wiadukt w Millau, Grotte de Dargilan w Ave Armand, dziewięć śluz w Beziers,  zabytki Nimes, Akwedukt Pont du Gard, zakład produkcji wina w Limoux, hodowlę owoców morza w Bouzigues.

Udział w projekcie umożliwił ponadto uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności interpersonalnych, a także nowych doświadczeń osobistych.

Po odbyciu staży uczniowie otrzymają certyfikaty oraz dokumenty „Europass Mobilność”, poświadczające nabyte kompetencje i umiejętności. Dokumenty te, są dla uczniów dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zdjęcia znajdują się na stronie flickr.com

EB Dark Mode