Rok Szkolny 2013/2014


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2013/2014

Staże na Słowacji

Szesnastu uczniów krośnieńskiego ZSP Nr 2 odbyło na przełomie maja i czerwca (25.05-8.06.2014r.) dwutygodniowe staże na Słowacji w ramach projektu pt.”Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Wymieniony powyżej projekt realizowany jest przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie.

 

Program Leonardo da Vinci wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego; promuje mobilność pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdraża innowacyjne rozwiązania edukacyjne dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ma również na celu zwiększanie przejrzystości i uznawalności kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.Głównym celem realizowanego projektu jest przede wszystkim integracja młodzieży poprzez wspólne działania w kierunku wymiany zawodowej (odbycie uczniowskich staży), kulturalnej (poznanie kultury regionu) oraz działań w zakresie edukacji językowej (poznanie języka partnera, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii branżowej).

Podczas pobytu na Słowacji uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer odbywali staże w salonach fryzjerskich: „Styl”, „Wlasowa Zahrada”, „U Danki”oraz w zakładzie kosmetyczno-fryzjerskim „Anita”. Kucharze natomiast nowe umiejętności zdobywali
w restauracji „ Linea”, pizzerii „Allegro” oraz w szkolnej stołówce.W ramach realizowanych staży młodzi adepci  mieli możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Fryzjerki mogły zapoznać się nie tylko z metodami pracy słowackich fryzjerów ( m.in. różnymi technikami strzyżenia włosów, metodami i technikami stylizacji fryzur, koloryzacji włosów), ale także zaprezentować własne umiejętności. Kucharze sporządzali potrawy kuchni słowackiej  (m.in.buchty, knedliczki, hranulki), oraz typowe potrawy kuchni polskiej takie jak: schab nadziewany śliwkami, bigos, pierogi. Stażyści
w ciągu dwóch tygodni mogli więc dokładnie poznać specyfikę działania oraz funkcjonowania słowackich przedsiębiorstw branży fryzjerskiej oraz gastronomicznej.

W trakcie wymiany stażyści  porównywali  własne umiejętności zawodowe z umiejętnościami koleżanek i kolegów ze Słowacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zakres wiedzy |
i umiejętności zawodowych naszych uczniów jest bardzo wysoki .

Staże zagraniczne to nie tylko zdobywanie nowych umiejętności zawodowych, ale także poznanie kultury, historii i walorów przyrodniczych regionu. Popołudnia oraz weekendy przeznaczone były głównie na zwiedzanie. Uczniowie mogli podziwiać m.in.: zabytki Preszowa,Bratysławy, Koszyc, Lewoczy, Wilkolinca. Odwiedzili Muzeum Soli -  „Solivar”, Muzeum win,  uczestniczyli także w Międzynarodowym Festiwalu Kuchni, podczas którego spotkali się z mistrzem Włoch w kręceniu pizzy. Zwiedzali także Słowackie Tatry i znajdujące się w nich jaskinie.

Udział w projekcie umożliwił uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności interpersonalnych, a także nowych doświadczeń osobistych. Uczniowie dostali również certyfikaty od Słowackiej Izby Rzemieślniczej.Po odbyciu staży uczniowie otrzymają dokumenty „Europass Mobilność”, poświadczające nabyte kompetencje i umiejętności. Dokumenty te są dla uczniów dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze staży na naszym koncie na flickr.com

EB Dark Mode