Rok Szkolny 2013/2014


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

Rok Szkolny 2013/2014

"Dzień francuski i słowacki" - podsumowanie projektu

"Dzień francuski i słowacki" - podsumowanie projektu

Dnia  12 czerwca 2014 r. w P.P.H.U. w Krośnie odbyło się spotkanie pt.: „Dzień Francuski i Słowacki” - podsumowujące realizację Projektu ”Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”.

Wymieniony projekt realizowany jest przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in.,: p.  Anna Bazan – Przewodnicząca Komisji Rodziny i Edukacji Rady Miasta Krosna; p. Anna Dubiel – Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna; p. Grażyna Gregorczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna; p. Zygmunt Rysz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki; p. Stanisław Słyś – Przewodniczący Rady Miasta Krosna; p. Marta Urbanowicz-Matelowska – Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie; p. Adam Buczyński – komendant OHP w Krośnie, p. Stanisław Kopacz- właściciel piekarni ,,Kopacz”; p. Ireneusz Deptuch – właściciel Cukierni „Jagusia” w Krośnie; p. Marian Krukierek- właściciel piekarni ,,Krukierek” oraz dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie, którzy uczestniczyli w tym projekcie.


W spotkaniu  wzięła  również udział piętnastoosobowa grupa młodzieży francuskiej wraz z opiekunami, którzy od 31 maja do 14 czerwca, w ramach współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjanych Nr 2 w Krośnie, realizowali swój projekt z programu Leonardo da Vinci. Podstawowym celem pobytu uczniów z Francji  w Polsce, a dokładnie w Krośnie było odbycie staży zawodowych w tutejszych zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie.

„Dzień francuski i słowacki” stał się okazją do zaprezentowania gościom   specjałów   kuchni francuskiej i słowackiej oraz  innych efektów realizacji projektu ”Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” m.in. fryzur przygotowanych przez stażystów na główkach treningowych. Na wstępie uczestnicy spotkania obejrzeli  prezentację  z pobytu trzydziestodwuosobowej grupy młodzieży wraz z czterema opiekunami  na 2 tygodniowych stażach we Francji i na Słowacji. Zaproszonych gości ogromnie zainteresowały  osobiste wrażenia, którymi  podzielili się uczestnicy międzynarodowej wymiany. Dopełnienie spotkania stanowiła degustacja wielu specjałów i charakterystycznych potraw kuchni francuskiej, słowackiej i polskiej przygotowanych przez uczniów uczestniczących w projekcie. Podczas imprezy zaprezentowana została również publikacja „Mini książka kucharska”,  która jest kolejnym efektem realizowanego projektu.

Niewątpliwie realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom nawiązać  kontakty interpersonalne, wymienić  się doświadczeniami zawodowymi, poznać  walory turystyczne i kulturalne regionu, pokonać bariery językowe, a także zdobyć dodatkową wiedzę  i doświadczenie zawodowe, co z kolei zdecydowanie będzie miało pozytywny wpływ na ich rozwój osobowy i zawodowy.


EB Dark Mode