Rok Szkolny 2013/2014


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

Rok Szkolny 2013/2014

Muzyczne inspiracje cukierników

W dniu 15.01.2014 r. po raz XI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie był współorganizatorem wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego turnieju o tytuł „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”, rozgrywanego pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna.

Tym razem trud współorganizatora, a jednocześnie głównego sponsora, podjęła Cukiernia „Jagusia” rodziny państwa Ireneusza, Zdzisławy i Arkadiusza Deptuchów.

Do zmagań turniejowych przystąpiło 7 uczniów klas III szkół zawodowych z województwa podkarpackiego. Kandydaci do zaszczytnego tytułu „najlepszy w zawodzie cukiernik” reprezentowali szkoły: Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w  Jaśle,  Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie, Zespół Szkół Nr  5 w Sanoku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie.  Nad przebiegiem turnieju czuwała Komisja w składzie:

-     Przewodniczący – Beata Streb – straszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

-       Z-ca Przewodniczącego – Ewa Starowiejska – dyrektor ZSP Nr 2 w Krośnie,

-       Członek Komisji        – Alicja Kus – nauczyciel ZSP Nr 2 w Krośnie,

-                     //                    - Elżbieta Jaracz – nauczyciel  ZSP Nr 2 w Krośnie,

-                     //                    - Celina Płoskonka - nauczyciel  Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,

-                     //                    - Barbara Bassara – Poprawa - nauczyciel Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy,

-                     //                    - Anna Kijek – mistrz w zawodzie,

-                     //                    - Andrzej Nycz – mistrz w zawodzie.

Turniej składał się z dwóch części:

  1. I.          teoretycznej – przeprowadzonej w ZSP Nr 2 Krośnie. Uczniowie mieli jedną godzinę czasu na rozwiązanie testu przygotowanego przez Komitet Główny Turnieju z siedzibą we Wrocławiu. Oceny uzyskane w tej części turnieju miały znaczący w 30 procentach wpływ na punktację końcową. Najlepszymi w tej części okazały się Justyna Kuś z Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie oraz Maria Czaja z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie.
  2. II.        praktycznej – 5. godzinnej, której tematem przewodnim były Inspiracje muzyczne. Motyw przewodni uczniowie mieli spersonalizować
    w wykonywanych zadaniach konkursowych, tj.:  tort, trzy razy po trzy figurki marcepanowe (które mogły być wykorzystane jako elementy dekoracyjne tortu), eksponat lub element dekoracyjny z karmelu oraz dwa razy po pięć ciasteczek bankietowych. Zadania te wymagały wykazania się nie tylko praktycznymi umiejętnościami zawodowymi, ale również wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami plastycznymi, abstrakcyjnym myśleniem oraz „dobrym językiem” przy prezentacji wykonanych eksponatów.

Komisja konkursowa, po szczegółowej analizie wyników części teoretycznej oraz punktacji dokonywanej na bieżąco w trakcie wykonywania zadań i podczas finałowej prezentacji, ustaliła następujące miejsca:

Miejsce I - Justyna Kuś z Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Wykonała tort ozdobiony czekoladowym fortepianem oraz zdjęciem Dworku – Muzeum Szopena w Żelazowej Woli, figurki marcepanowe przedstawiające zwierzęta grające na różnych instrumentach muzycznych, ciasteczka ozdobione słodkimi nutkami oraz róże z karmelu. Do części teoretycznej uczennicę przygotowywała pani Wanda Kot, a do części praktycznej pan Julian Orłowski właściciel Cukierni Rak i Orłowski z Rzeszowa.

Miejsce II - Maria Czaja z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. Wykonała tort w kształcie skrzypiec, figurki marcepanowe w postaci misiów grających na gitarach i instrumenty muzyczne takie jak gitary i bębenki. Ciasteczka bankietowe ozdobione  były czekoladą oraz owocami. Dopełnieniem pracy była karmelowa róża dedykowana muzykom.

Miejsce IIIPatrycja Półchłopek również z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. Wykonała tort w kształcie gitary, figurki marcepanowe przedstawiające gitary, organki i inne instrumenty muzyczne, ciasteczka bankietowe wykończone czekoladą i żelem  oraz owocami. Jako eksponat z karmelu Patrycja wykonała drzewo.

Zdobywczynie II i III miejsca do części teoretycznej przygotowywała pani Alicja Kus, a do części praktycznej pan Andrzej Nycz z Cukierni „Jagusia” państwa Deptuchów.

Uczennice Justyna Kuś i Maria Czaja będą reprezentować województwo podkarpackie na turnieju ogólnopolskim, który odbędzie się w kwietniu we Wrocławiu.

Uroczystość prezentacji wykonanych eksponatów konkursowych oraz ogłoszenia wyników odbyła się w miłej atmosferze w restauracji F.H.P.U. pani Kosiek. Tę część turnieju zaszczyciło swą obecnością wielu zaproszonych gości, wśród których byli również panowie: Piotr Przytocki – Prezydent oraz Tomasz Soliński – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna. Obecni byli także przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie z panem Emilem Kunyszem – Prezesem Zarządu Izby na czele.

Wszyscy uczestnicy turnieju i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci również cenne nagrody rzeczowe. Wysłuchali również gratulacji oraz życzeń dalszego rozwoju i sukcesów zawodowych.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i bardzo sprawne przeprowadzenie turnieju, fundatorom nagród, oraz Szanownym Gościom, szczere wyrazy podziękowania składa Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie.

EB Dark Mode