Rok Szkolny 2013/2014


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

Rok Szkolny 2013/2014

Spotkanie z rodzicami i uczniami wyjeżdżającymi na staż

13 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie z uczniami i ich rodzicami dotyczące realizacji projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”.
W trakcie spotkania odbyła się prezentacja projektu. Goście, przede wszystkim rodzice, poznali główne założenia projektu, cele, harmonogram i program staży.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

EB Dark Mode