Rok Szkolny 2013/2014


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

Rok Szkolny 2013/2014

Spotkanie Informacyjne

2 grudnia 2013 r. odbyło się prelekcja dla uczniów poświęcona projektowi Leonardo da Vinci Mobilność - " Międzynarodowe przygotowanie zawodowe – kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy". W trakcie spotkania przedstawiono główne założenia projektu (cele projektu, regulamin rekrutacji, harmonogram staży, plan staży, uzyskane dokumenty potwierdzające odbycie staży, wymagania stawiane potencjalnym stażystom, założenia budżetowe, formy i przebieg promocji projektu i jego rezultatów).

 

PROJEKT:  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

EB Dark Mode