Rok Szkolny 2013/2014


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2013/2014

Próbny egzamin zawodowy w zawodzie fryzjer

30 października  przeprowadzona została standaryzacja praktyczna w kwalifikacji A.19. Zadania praktyczne przygotowane zostały przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu w ramach projektu  „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Do próbnego testu praktycznego przystąpiło 6 uczennic z klasy III TF.

Celem próbnego egzaminu było zebranie informacji o poprawności:

  • konstrukcji zadania praktycznego;
  • konstrukcji schematu oceniania;
  • organizacji praktycznego zastosowania zadania (pomiar czasu wykonania zadania, kompletność wyposażenia stanowiska, występujących problemów podczas wykonywania zadania)

Efekty wykonania testu praktycznego oraz jego przebieg oceniała zgodniez kryteriami Danuta Gnap egzaminator powołany przez OKE.

Opracowała:

Danuta Gnap

 

EB Dark Mode