Rok Szkolny 2011/2012


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

Rok Szkolny 2011/2012

Spotkanie z przedstawicielem PIP

W dniu 31 października 2012r. uczniowie klas IK/W, IC, IF, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Krośnie, panem Radosławem Gonetem.

Tematyka spotkania objęła podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy. Prelegent omówił prawa i obowiązki pracowników młodocianych i pracodawców względem nich. Ponadto poruszone zostały tematy związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, urlopami pracowniczymi, wynagrodzeniem za pracę, czasem pracy oraz podstawowymi zasadami BHP. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna, która ułatwiła uczestnikom przyswojenie niełatwej tematyki, jaką jest prawo pracy.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu adaptacyjnego „Wsparcie na starcie II edycja” realizowanego przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Krośnie.

EB Dark Mode