Historia Szkoły


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

ZSP2 oferta 2024 2025 baner

Historia Szkoły

Technikum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. W roku 1992 ówczesna Zasadnicza Szkoła Zawodowa otworzyła swe podwoje dla pierwszych uczniów Technikum Odzieżowego, co przyczyniło się do przekształcenia szkoły w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W kolejnych latach oferta kształcenia została wzbogacona o licea zawodowe o profilach: handlowym, spożywczym, fryzjerskim, gastronomicznym. W 2002 r. po reformie oświaty, miejsce dotychczasowych liceów zawodowych, zajęło technikum o czteroletnim cyklu kształcenia w następujących zawodach: technik handlowiec, technik technologii odzieży i technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy w następnym roku utworzono w szkole nowy zawód technik usług fryzjerskich.
Od 1 września 2012 r. w wyniku połączenia zawodów kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego powstał zawód technik żywienia i usług gastronomicznych. Prężnie rozwijająca się szkoła, wielokrotnie dostosowywała kierunki kształcenia, uwzględniając oczekiwania uczniów, jak i zapotrzebowania na rynku pracy. Aktualnie Technikum Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach: Technik Analityk – Kryminologia i analiza kryminalna, Technik Technologii Chemicznej – Technologia kosmetyków naturalnych / Produkcja tworzyw sztucznych, Technik Usług Fryzjerskich – Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku / Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – Żywienie służb mundurowych/ Catering dietetyczny, Technik Technologii Żywności – Cukiernik – Twórca i dekorator mini deserów.
Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w ramach egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy na bardzo wysokim poziomie i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz tytuł technika. Po zakończeniu 4-letniej nauki uczniowie technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymują świadectwo dojrzałości. Absolwenci Technikum Nr 2 są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach, jak również do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Początki szkolnictwa zawodowego sięgają końca XIX w., kiedy to w Krośnie utworzona została Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa, gdzie teoretyczną wiedzę zawodową zdobywali terminatorzy lokalnych rzemieślników. Zapoczątkowaną wówczas w naszym mieście tradycję kształcenia zawodowego przejęła i do dzisiaj kontynuuje nasza szkoła.
Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę oraz kanon zawodów w ofercie edukacyjnej. Aktualnie Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 kształci w zawodach: Kucharz z innowacją pedagogiczną – Kreatywny gastronom, Fryzjer z innowacją pedagogiczną – Kreator wizerunku, a także ze względu na duże zapotrzebowanie na fachowców w mało popularnych w ostatnich latach zawodach, szkoła umożliwia zdobycie każdego innego z niżej wymienionych zawodów – w klasie wielozawodowej: cukiernik, piekarz, krawiec, sprzedawca, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik – jubiler, cieśla, tapicer, drukarz, wędliniarz, ogrodnik, zegarmistrz, optyk–mechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter izolacji przemysłowych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.
Po zakończeniu 3-letniej nauki uczniowie szkoły branżowej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub jako pracownik młodociany do egzaminu czeladniczego. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 kształci fachowców, którzy bez problemu znajdą zatrudnienie w kraju, jak i za granicą.

EB Dark Mode