Aktualności


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

ZSP2 oferta 2024 2025 baner

Profilaktyka w szkole

profilaktyka 2022W dniu 18 maja odbyły się w naszej szkole warsztaty mające na celu poszerzenie wśród uczniów wiedzy dotyczącej rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach ogólnopolskiego programu „Mediacje w szkole”, który jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki a współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Realizatorem programu jest Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej.
W warsztatach wzięły udział wytypowane przez wychowawców 2-osobowe zespoły ze wszystkich klas I, II i III oprócz klasy II TF, której uczniowie odbywają miesięczne praktyki poza szkołą oraz klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia.
Warsztaty trwały 5 godzin dydaktycznych i były prowadzone przez profesjonalnego trenera, panią Iwonę Wróbel-Przybiędę.
Warsztaty podzielone były na 3 moduły:
Moduł I. Wprowadzenie do tematyki mediacji rówieśniczych
Moduł II. Komunikacja interpersonalna
Moduł III. Konflikty

Pani Iwona Wróbel-Przybięda bardzo pozytywnie wypowiadała się o naszej młodzieży uczestniczącej w zajęciach. Chwaliła zaangażowanie, otwartość jak również duże zdyscyplinowanie grupy.
Młodzież miała możliwość uporządkowania i powtórzenia wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej jak również nabycia, podczas wykonywania wielu ćwiczeń, umiejętności bezkonfliktowego porozumiewania się z ludźmi.
Koordynatorem programu na terenie szkoły był pedagog szkolny.

Opracowanie:
Urszula Pająk

EB Dark Mode