Aktualności


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

rozpoczecie roku 2021 221 września 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Z tym dniem funkcję Dyrektora szkoły objął Pan Bogdan Skotnicki.

Słowa powitania i życzenia dla Pana Dyrektora w imieniu całej społeczności uczniowskiej skierował opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Wiesław Wójcik oraz przewodnicząca SU Zuzanna Sikorska.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego nauczyciela, wychowawcy i sportowca – Krzysztofa Gierlasińskiego, który odszedł nagle 8 maja br.

Jak co roku inaugurację nowego roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele OO Franciszkanów w Krośnie.
Gośćmi specjalnymi uroczystość byli: Pani Lucyna Opoń kierownik Delegatury Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Krośnie, Starszy Cechu Pan Marek Kiełtyka oraz komendant Ochotniczego Hufca Pracy Pan Emil Stachyrak.

Pan dyrektor Bogdan Skotnicki uroczyście powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne i młodzież. Szczególnie serdecznie przywitał uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w murach nowej szkoły. Pan Dyrektor krótko przedstawił historię i specyfikę naszej placówki, przekazał również uczniom zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące funkcjonowania szkoły w dobie pandemii koronawirusa.
Uczniom i nauczycielom życzył sukcesów i dobrych wyników w nauce.

Życzenia jak najwyższych osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej w nowym roku szkolnym do Pana Dyrektora skierowali także zaproszeni goście: Pani Lucyna Opoń, Pan Marek Kiełtyka i Pan Emil Stachyrak.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły pamiętali również o wybuchu II wojny światowej i Żołnierzach Września 1939 roku. Montaż słowno – muzyczny upamiętniający tę tragiczną rocznicę zaprezentowały uczennice kl. IV TF Klaudia Konarska i Zuzanna Sikorska, Martyna Borek z kl. IV TTŻ i Katarzyna Gazda z kl. III TF. Program został przygotowany pod kierunkiem Pani Małgorzaty Mercik i Pani Moniki Delikat.

Mimo wielu obaw i niewiadomych zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z optymizmem rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym.
Życzymy wszystkim powodzenia i szczególnie serdecznie witamy wśród społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych.

EB Dark Mode