Aktualności


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

ZSP2 oferta 2024 2025 baner

Podpisanie umowy patronackiej

umowa patronacka 201919 marca 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podpisanie umowy patronackiej między Zespołem Szkół Pondgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie a Hotelem Nafta oraz Cukiernią" Jagusia".


Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole: panią Barbarę Jewiarz- Penar wiceprezes firmy INVESTIMUS, pana Adama Chorzewskiego menagera Hotelu Nafta, pana Arkadiusza Deptucha - właściciela Cukierni "Jagusia" oraz przedstawicieli krośnieńskich mediów.
Z ramienia szkoły umowę podpisała pani Dyrektor Ewa Starowiejska.

02

Hotel Nafta objął patronatem klasy: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich oraz uczniów z I klasy szkoły branżowej w zawodzie kelner.

01

Cukiernia "Jagusia" objęła patronatem klasy: technik technologii żywności - cukiernik oraz uczniów z I klasy szkoły branżowej w zawodzie cukiernik.

Celem patronatu jest wspólne promowanie zawodów z branży gastronomicznej oraz cukierniczej. Współpraca z pracodawcami da uczniom możliwość odbywania zajęć w rzeczywistych warunkach, poszerzania wiedzy i umiejętności, a także podwyższy ich samoocenę. Pracodawca będzie miał możliwość wykształcenia pracowników zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Główny akcent współpracy położony będzie na rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy uczniów oraz nauczycieli poprzez wysokiej jakości kształcenie oparte na współpracy pomiędzy szkołą, a pracodawcami (przedsiębiorcami). Działania te wiążą się ze stworzeniem systemu jak najwcześniejszego kontaktu ucznia z pracodawcą przy współudziale szkoły. Ponadto współpraca ta będzie miała na celu popularyzowanie i promowanie kształcenia zawodowego co w procesie rozwoju młodego człowieka, ma istotny wpływ na wybór dalszej ścieżki kariery.

Podpisanie umowy patronackiej to kolejne działanie związane z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa zawodowego.

EB Dark Mode