Aktualności


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Konkurs plastyczny

konkurs plastyczny 202313 kwietnia 2023 roku został rozstrzygnięty I etap szkolny konkursu plastycznego. Konkurs plastyczny organizowany jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Rzeszowie.

W dniu 13.04.2023 r. komisja w składzie:
1. Agata Betlej (z-ca dyrektora) – przewodniczący
2. Urszula Pająk (pedagog) – członek
3. Wioletta Lenik (nauczyciel biologii) – członek
dokonała oceny i wyboru prac złożonych przez uczniów na etapie szkolnym konkursu plastycznego na plakat z hasłem antytytoniowym

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się prace następujących uczniów:
Klasa 1 TŻ:
1. Pawlina Olena
2. Kubit Martyna
3. Świerczek Weronika 

Klasa 1 TA/TF:
1. Krzanowska Emilia
2. Szydło Maja
3. Nechas Alina
4. Gosztyła Oliwia

Wybrane przez komisję prace zostaną przesłane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie na rozstrzygniecie II etapu wojewódzkiego.

Opiekunem konkursu z ramienia szkoły jest pani Barbara Lągawa – Dereń.

Opiekun: B. Lągawa-Dereń

 

EB Dark Mode