Aktualności


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Prelekcje przedstawiciela Miejskiej Komendy Policji w Krośnie dla klas I

prelekcja mkp 202227 i 28 października 2022 r. odbyły się w naszej szkole prelekcje asp. szt. Marcina Krówki, pracownika Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich zarówno w życiu rzeczywistym jak i w cyberprzestrzeni oraz zagrożeń płynących z używania substancji psychoaktywnych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.


Prelekcje zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego dla klas I TA/TF, I TŻ, I F, I C/K i I W.
Uczniowie mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy na temat obecnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących czynów karalnych. Żywo reagowali na prezentowane fakty zadając dodatkowe pytania.
Poruszona podczas prelekcji tematyka miała bardzo szeroki zakres. Omówiono problem, zagrożeń związanych z używaniem Internetu w tym cyberprzemocy a także innych czynów karalnych, takich jak naruszenie nietykalności osobistej, kradzieże, przemoc, czy palenie papierosów i używanie innych substancji zabronionych. Podczas prelekcji wykorzystano środki audiowizualne dla wzmocnienia i utrwalenia omawianych treści.
Przedstawiciela policji p. Marcina Krówkę w imieniu ZSP Nr 2 w Krośnie przywitał oraz podziękował za przekazanie rzetelnych informacji pan dyrektor Bogdan Skotnicki.

Opracowanie:
Urszula Pająk – pedagog szkolny

EB Dark Mode