Aktualności


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Święto Edukacji w Rzeszowie

swieto edukacji 2022W gmachu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dnia 13 i 14 października odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Kuratora Podkarpackiego Małgorzaty Rauch.

Święto było okazją do nagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji wyróżniających się w dziedzinie edukacji. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki:
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali z naszej szkoły następujący nauczyciele oraz pracownicy administracji – Alicja Kus, Anna Kustroń, Barbara Kozdraś, Grażyna Litwin, Małgorzata Mercik (nauczyciel),Halina Szpiłyk, Małgorzata Mercik (księgowa).
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali: Agata Betlej, Ewa Długosz –Radoń, Agnieszka Gonet, Urszula Pająk, Agata Paradysz, Wiesława Majda.
MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ odznaczeni zostali: Ewa Długosz-Radoń, Wioletta Lenik, Grażyna Litwin.
NAGRODĘ MINISTRA EDUKACJI i NAUKI otrzymała Alicja Kus.
NAGRODĘ PODKARPACKIEGO KURATORA otrzymała Małgorzata Mercik.
Wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Opracowanie: Małgorzata Mercik

EB Dark Mode