Aktualności


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

ZSP2 oferta 2024 2025 baner

„Zainspiruj do myślenia zmobilizuj do działania”

„Zainspiruj do myślenia zmobilizuj do działania” to tytuł projektu skierowany do nauczycieli, który jest realizowany przez ZSP nr 2 w Krośnie, w ramach Erasmus+ programu Unii Europejskiej.

Już w lipcu 8 nauczycieli będzie poszerzać swoje kwalifikacje w Portugalii. Tematyka kursu została zaplanowana zgodnie z potrzebami szkoły i w związku z koniecznością wyposażenia uczniów w kompetencje miękkie oraz umiejętność wykorzystania ITC do uczenia się i samokształcenia. Podczas kursu będą realizowane zagadnienia związane z innowacyjnością nauczania i włączaniem do programów nauczania nowych metod, narzędzi i kształtowania niezbędnych umiejętności: krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca, komunikacja, zrozumienie międzykulturowe, umiejętności zawodowe i życiowe oraz komputerowe i cyfrowe. 
Tematyka kursu obejmie:
- innowacyjne narzędzia ITC w nauczaniu i uczeniu się zdalnym/hybrydowym (Genially, Quizlet, Walkeled, EDpuzzle i ich praktyczne zastosowanie),
- efektywne wdrażanie ITC w nauczaniu i uczeniu się,
- tworzenie wirtualnych klas,
- metody motywowania uczniów do nauki zdalnej i ich stosowanie w praktyce,
- metoda odwróconej klasy, planowanie lekcji, narzędzia i zarządzanie odwróconą klasą,
- nauka oparta na projektach i sposoby kształtowanie kompetencji miękkich i twardych.
Nauczyciele złożą wizytę w jednej ze szkół w Faro, zapoznają się ze standardami edukacji z uwzględnieniem zmian, które wymusiła pandemia. Wymienią doświadczenia na temat wdrażania zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu.
W ramach przygotowania do mobilności uczestnicy odbyli: kurs języka angielskiego, warsztaty ekologiczne oraz kursy kulturowe i psychologiczne na szkolnej platformie Moodle.

EB Dark Mode