Aktualności
Covid-19


fb youtube flickr pinterest

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

ZSP2 oferta 2022 2023 baner

„Zainspiruj do myślenia zmobilizuj do działania”

„Zainspiruj do myślenia zmobilizuj do działania” to tytuł projektu skierowany do nauczycieli, który jest realizowany przez ZSP nr 2 w Krośnie, w ramach Erasmus+ programu Unii Europejskiej.

Już w lipcu 8 nauczycieli będzie poszerzać swoje kwalifikacje w Portugalii. Tematyka kursu została zaplanowana zgodnie z potrzebami szkoły i w związku z koniecznością wyposażenia uczniów w kompetencje miękkie oraz umiejętność wykorzystania ITC do uczenia się i samokształcenia. Podczas kursu będą realizowane zagadnienia związane z innowacyjnością nauczania i włączaniem do programów nauczania nowych metod, narzędzi i kształtowania niezbędnych umiejętności: krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca, komunikacja, zrozumienie międzykulturowe, umiejętności zawodowe i życiowe oraz komputerowe i cyfrowe. 
Tematyka kursu obejmie:
- innowacyjne narzędzia ITC w nauczaniu i uczeniu się zdalnym/hybrydowym (Genially, Quizlet, Walkeled, EDpuzzle i ich praktyczne zastosowanie),
- efektywne wdrażanie ITC w nauczaniu i uczeniu się,
- tworzenie wirtualnych klas,
- metody motywowania uczniów do nauki zdalnej i ich stosowanie w praktyce,
- metoda odwróconej klasy, planowanie lekcji, narzędzia i zarządzanie odwróconą klasą,
- nauka oparta na projektach i sposoby kształtowanie kompetencji miękkich i twardych.
Nauczyciele złożą wizytę w jednej ze szkół w Faro, zapoznają się ze standardami edukacji z uwzględnieniem zmian, które wymusiła pandemia. Wymienią doświadczenia na temat wdrażania zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu.
W ramach przygotowania do mobilności uczestnicy odbyli: kurs języka angielskiego, warsztaty ekologiczne oraz kursy kulturowe i psychologiczne na szkolnej platformie Moodle.

ZSP2 - KOD QR

zsp2 qr

DLA RODZICA

Przyjęcia stron:

I. Dyrektor Szkoły Bogdan Skotnicki

1) poniedziałek 12.00 – 14.00
2) czwartek 14.15 – 16.15

II. Wicedyrektor Agata Betlej

1) wtorek 14.00 – 16.00
2) piątek 11.00 – 13.00


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

1. Technikum Nr 2:
12.XI.2021, 11.I.2022, 2.V.2022, 4 - 6. V.2022, 17.VI.2022, 21.VI.2022.

2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2:
12.XI.2021, 11.I.2022, 2.V.2022, 4.V.2022, 17. VI.2022, 21.VI. 2022.


>>> Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12


 >>> mOchrona – nowa aplikacja ochrony rodzicielskiej


 >>> dodatkowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne


 >>> nastolatki w wirtualnym tunelu

BIULETYN SZKOLNY

"SZPETNAR" W MEDIACH

pisza o nas

KLASA PATRONACKA

nafta

jagusia

PATRONAT NAUKOWY

kpu

WSIiZwspia

PARTNERZY

orlen lab

iwonicz

ekrosno

przychodnia pirania

nzoz

szpital

inspekcja weterynaryjna