Aktualności
Covid-19


fb youtube flickr pinterest

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Z wizytą w Lasach Państwowych

lasy panstwowe 202227 maja 2022 r. klasa 1 F/K brała udział w Lasach Państwowych w Krośnie, w prelekcji nt. stref ochronnych i ochrony gatunkowej.


Pracownik Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie pani Magdalena Misiorowska zapoznała młodzież z:
* ochroną gatunkową dotyczącą najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 715 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i porostów oraz 799 gatunków zwierząt. Około 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.
* strefą ochronną, które zostały utworzone w celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową. Strefy utworzono w celu ochrony ostoi ptaków, ssaków, gadów, owadów , roślin, porostów i innych.
* użytkami ekologicznymi – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.
Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły lub gdzie są zagrożone wyginięciem. Dotyczy to np. drzew i krzewów oraz ptaków.
Pani Magdalena Misiorowska zabrała nas rówież na przechadzkę po lesie i opowiadała jak się w nim zachowywać, jak kontrolować stan ściółki leśnej, jak rozpoznać czy w pobliżu nie ma dzikich zwierząt.

Barbara Lągawa - Dereń