Rok Szkolny 2014/2015
Fabryka Piernika
Jesienne metamorfozy 2018
Szkolny konkurs o tytuł „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik”
Szpetnar Cup 2018
Przy deserze o Niepodległej
X-lecie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski
XV Wojewódzki Turniej o tytuł „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”

Rok Szkolny 2014/2015

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2014 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w godzinach popołudniowych, w stołówce Krośnieńskich Hut Szkła w Krośnie odbyło się „Uroczyste spotkanie" nauczycieli, pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, na którym obecni byli również licznie przybyli Goście.

 Wśród przybyłych byli: Prezydent Miasta Krosna Pan Piotr Przytocki, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Tomasz Soliński, Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie – P. Marta Matelowska – kierownik oraz P. Józef Kiełtyka właściciel piekarni w Łężanach, Dyrektor Handlowy „sieci sklepów S" P. Wiesław Mezglewski, Przedstawiciele Rady Rodziców, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy ZSP Nr 2.

03

02

01

Niniejsze spotkanie uświetnił występ Zespołu Admiratio prowadzony przez P. Wojciecha Bazana, który przedstawił program słowno – muzyczny „Cztery Pory Roku". Spotkanie upłynęło wszystkim w miłej i sympatycznej atmosferze.

04

05

 

Opracował:
mgr Wojciech Bazan

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.