Rok Szkolny 2013/2014
XI Jarmark Franciszkański
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski
Event młodych przedsiębiorców
Szkolny konkurs baristyczny
XV Wojewódzki Turniej o tytuł „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”
26 Finał WOŚP
Blaga 2017
Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne
IV Gala Medyczna z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
Europejski Turniej Piłki Siatkowej

Rok Szkolny 2013/2014

Spotkanie uczniów klas IC i II K/W z przedstawicielem Policji

W dniu 05.02.2014r. uczniowie klas I C i II K/W spotkali się z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Krośnie - młodszym aspirantem Pawłem Buczyńskim z Zespołu Patologii i Nieletnich. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez OHP wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Ja    w sieci” i miało na celu przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z szeroko rozumianą  cyberprzemocą.

Prelegent w ciekawy i przystępny dla młodzieży sposób omówił problematykę przestępczości w sieci. Na wstępie podkreślił, że młodzi ludzie nierozważnie korzystając z Internetu  nieświadomie mogą stać się sprawcami czynów karalnych czy przestępstw. Bardzo łatwo stać się można również ofiarą cyberprzemocy.  Aby zapobiec takim sytuacjom, należy mieć świadomość, jakich działań należy unikać. Policjant przytoczył wiele przykładów ze swojej praktyki zawodowej, aby uwrażliwić i wyczulić młodzież na zachowania, które niosą ryzyko wejścia w konflikt z prawem. Szczegółowo omówione zostały problemy najczęściej występujące wśród młodych internautów, takie jak stosowanie przemocy werbalnej i gróźb karalnych na portalach społecznościowych, kradzieże, oszustwa a także włamania na cudze konta internetowe. Każde z wymienionych stanowi podstawę do wszczęcia postępowania sądowego i podlega karom przewidzianym przez Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich bądź Kodeks Karny.

Kończąc swoje wystąpienie aspirant Buczyński zaapelował do młodzieży o rozwagę w korzystaniu z Internetu.  Wyjaśnił, że anonimowość   w sieci jest jedynie pozorna i współczesne systemy operacyjne, jakimi dysponuje Policja, pomagają dotrzeć bezpośrednio do sprawców przemocy.  Po spotkaniu aspirant odpowiadał na liczne pytania, świadczące o dużym zainteresowaniu młodzieży omawianym tematem.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.