Rok Szkolny 2013/2014
Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Fabryka Piernika
Jesienne metamorfozy 2018
Szpetnar Cup 2018
Przy deserze o Niepodległej
X-lecie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski

Rok Szkolny 2013/2014

Spotkanie Informacyjne

2 grudnia 2013 r. odbyło się prelekcja dla uczniów poświęcona projektowi Leonardo da Vinci Mobilność - " Międzynarodowe przygotowanie zawodowe – kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy". W trakcie spotkania przedstawiono główne założenia projektu (cele projektu, regulamin rekrutacji, harmonogram staży, plan staży, uzyskane dokumenty potwierdzające odbycie staży, wymagania stawiane potencjalnym stażystom, założenia budżetowe, formy i przebieg promocji projektu i jego rezultatów).

 

PROJEKT:  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.