Rok Szkolny 2013/2014
XI Jarmark Franciszkański
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski
Event młodych przedsiębiorców
Szkolny konkurs baristyczny
XV Wojewódzki Turniej o tytuł „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”
26 Finał WOŚP
Blaga 2017
Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne
IV Gala Medyczna z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
Europejski Turniej Piłki Siatkowej

Rok Szkolny 2013/2014

Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

 

a)      Kucharz, Technik żywienia i usług gastronomicznych,  – kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów,

b)      Fryzjer, Technik usług fryzjerskich,  – kwalifikacja A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Kursy te  przeznaczone są dla osób dorosłych posiadających świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej, 8-klasowej szkoły podstawowej lub  szkoły ponadgimnazjalnej w różnych zawodach.

Osoby zainteresowane nauką na w/w kierunkach powinny zgłosić się w sekretariacie szkoły w terminie do 10 września 2013 r. celem złożenia stosownych dokumentów związanych z przyjęciem do szkoły.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.