Rok Szkolny 2012/2013
XI Jarmark Franciszkański
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski
Event młodych przedsiębiorców
Szkolny konkurs baristyczny
XV Wojewódzki Turniej o tytuł „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”
26 Finał WOŚP
Blaga 2017
Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne
IV Gala Medyczna z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
Europejski Turniej Piłki Siatkowej

Rok Szkolny 2012/2013

Wymiana Polsko-Litewska

W dniach 8-14 kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie wymiany młodzieży polsko-litewskiej „Śladami Adama Mickiewicza” realizowanym prze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie.

Przez 7 dni uczestnicy spotykali się z kulturą, obyczajami oraz zwiedzili ciekawe zakątki Podkarpacia. Podczas wspólnych warsztatów zapoznali się z historią Adama Mickiewicza, który łączy ze sobą Polskę i Litwę, z miejscami związanymi z Mickiewiczem, przygotowała słowniczek polsko-litewski zawierający zwroty grzecznościowe, wzięła udział w grze terenowej. Grupy podczas „Wieczoru kultury litewskiej” i „Wieczoru kultury polskiej” zaprezentowały typowe dla danego kraju zwyczaje i ciekawostki dotyczące regionu (obyczaje, tradycje, pieśni, wydarzenia historyczne i kulturalne, potrawy). Na zakończenie wymiany odbyło się przedstawienie teatralne z udziałem społeczności lokalnej.

Celem projektu było poznanie historii, kultury i tradycji narodowych, łamanie barier kulturowych i językowych, pogłębianie wiedzy młodych ludzi na temat polskich i litewskich obyczajów i tradycji. Projekt zachęcił młodzież do poznania sąsiadów z zagranicy, do kształtowania własnej świadomości obywatelskiej, do budowania postaw solidaryzmu wśród ludzi pochodzących z odmiennych kulturowo i językowo regionów. Zachęcił również młodzież z Polski i Litwy do nawiązania osobistych kontaktów, które w przyszłości będą kontynuowane, do budowania klimatu zaufania, bezpieczeństwa i chęci współpracy w grupie.

Młodzieży towarzyszył dobry humor i przyjazna atmosfera. Wszyscy wyjechali zadowoleni i pełni wrażeń, bogatsi nie tylko o przeżycia, ale również o nowych przyjaciół.
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.