Rok Szkolny 2011/2012
XI Jarmark Franciszkański
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski
Event młodych przedsiębiorców
Szkolny konkurs baristyczny
XV Wojewódzki Turniej o tytuł „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”
26 Finał WOŚP
Blaga 2017
Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne
IV Gala Medyczna z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
Europejski Turniej Piłki Siatkowej

Rok Szkolny 2011/2012

Spotkanie z przedstawicielem PIP

W dniu 31 października 2012r. uczniowie klas IK/W, IC, IF, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Krośnie, panem Radosławem Gonetem.

Tematyka spotkania objęła podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy. Prelegent omówił prawa i obowiązki pracowników młodocianych i pracodawców względem nich. Ponadto poruszone zostały tematy związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, urlopami pracowniczymi, wynagrodzeniem za pracę, czasem pracy oraz podstawowymi zasadami BHP. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna, która ułatwiła uczestnikom przyswojenie niełatwej tematyki, jaką jest prawo pracy.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu adaptacyjnego „Wsparcie na starcie II edycja” realizowanego przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Krośnie.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 206 gości oraz 0 użytkowników.