Kierunki Kształcenia

Kierunki Kształcenia

Kierunki Kształcenia

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

zsp2 plakat 2017

WSZYSTKICH GIMNAZJALISTÓW kończących szkołę zapraszamy na stronę internetową ZSP Nr 2 w Krośnie poświęconą rekrutacji!

zspnr2krosno.edu.pl

 

 >>> terminy rekrutacji >>>

 

TECHNIKUM (4 LATA)

 

Wymagania:

 • osiągnięcie progu punktowego za: egzamin gimnazjalny, ocenę z języka polskiego oraz trzech przedmiotów wybranych przez szkołę, z których uczeń osiągnął najwyższą ocenę
 • brane będą również pod uwagę inne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie.

Ukończenie

Technikum umożliwia zdobycie trzech dokumentów:

 • dyplomu technika – potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie
 • świadectwa dojrzałości umożliwiającego podjęcie studiów
 • świadectwa ukończenia Technikum.

 Do podania należy dołączyć:

 • Świadectwo Ukończenia Gimnazjum
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE
 • Zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 2 fotografie o wymiarach 30 x 40 mm (podpisane na odwrocie).

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA PIERWSZEGO STOPNIA (3 LATA)

 

 • Cukiernik z innowacją pedagogiczną – kreatywny gastronom (zajęcia będą obejmowały tematykę z zakresu kelnerstwa, barmaństwa i balistyki oraz dekoracji potraw i wyrobów)
 • Kucharz z innowacją pedagogiczną – kreatywny gastronom (zajęcia będą obejmowały tematykę z zakresu kelnerstwa, barmaństwa i balistyki oraz dekoracji potraw i wyrobów)
 • Fryzjerz innowacją pedagogiczną – wizaż i kreowanie wizerunku

Wymagania:

 • uzyskanie praktyki w wybranym zawodzie, w zakładzie państwowym, spółdzielczym, prywatnym lub na warsztatach szkolnych potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez pracodawcę
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie.

 

 

Ukończenie

Szkoły branżowej pierwszego stopnia umożliwia zdobycie dwóch dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły
 • dyplomu czeladniczego i/lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Do podania należy dołączyć:

 • Świadectwo Ukończenia Gimnazjum
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE
 • 2 fotografie o wymiarach 30 x 40 mm (podpisane na odwrocie).

 

Informacje dodatkowe

 

 • Nasza szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu w zawodach: fryzjer, kucharz, krawiec (praktyka bezpłatna, zajęcia odbywają się na warsztatach szkolnych /fryzjer, krawiec/ lub placówkach żywienia zbiorowego /kucharz/).
 • Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu jako pracownicy młodociani korzystają z następujących uprawnień pracowniczych: wynagrodzenie za pracę; opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; wliczenie okresu zatrudnienia i nauki do stażu pracy; zasiłek chorobowy za zwolnienie lekarskie; prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • W ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, który będzie realizowany przez Urząd Miasta Krosna oraz naszą szkołę, a współfinansowanego z Funduszy Europejskich, uczniowie:

- będą mieli możliwość bezpłatnego zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmański, baristyczny, kelnerski, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania i zagęszczania włosów

- oraz udziału w płatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji. (więcej na www.zsp2krosno.pl)

fe projekt

 • W roku szkolnym 2017/ 2018 szkoła będzie kontynuować współpracę z zakładami – gastronomicznymi i fryzjerskimi z Hiszpanii, Portugalii i Włoch w ramach programu Erasmus+.

Erasmus plus

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.