XI Jarmark Franciszkański
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski
Event młodych przedsiębiorców
Szkolny konkurs baristyczny
XV Wojewódzki Turniej o tytuł „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”
26 Finał WOŚP
Blaga 2017
Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne
IV Gala Medyczna z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
Europejski Turniej Piłki Siatkowej

Artykuły

Nasz projekt - "Międzynarodowe przygotowanie zawodowe – kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" z programu LEONARDO DA VINCI otrzymał dofinansowanie!!

W roku szkolnym 2013/2014 dwie szesnastoosobowe grupy uczniów wyjadą na staże      do Francji (16 uczniów) i na Słowację (16 uczniów). Staż we Francji: 30.03.2014 r. – 13.04.2014 r. w centrach szkolenia uczniów zrzeszonych    przez Regionalną Izbę Rzemiosła w Langwedocji-Roussillon (CFA – Perpignan, CFA - Nîmes       CFA - Henry Giral à Mende , CFA - Lézignan Corbiéres).
Staż na Słowacji: 25.05.2014 r. - 08.06.2014 r. w zakładach wybranych przez Słowacką Izbę Przemysłu i Handlu i ZSP Nr 2 w Krośnie.

W projekcie wezmą udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (piekarz, cukiernik,  kucharz, fryzjer) oraz Technikum (Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Usług Fryzjerskich).

Wszelkie informacje na temat projektu będą ukazywać się na Facebooku, stronie     internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w szkole.


PROJEKT: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.