Aktualności
Covid-19
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Nauczanie zdalne

Zarządzeniem nr 39/2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie z dnia 23 października 2020 zostało wprowadzone zdalne nauczanie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

Uczniowie uczący się zdalnie są zobowiązani do przestrzegania zasad zdalnego nauczania.
1. Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli z uczniami, rodzicami za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
2. Harmonogram zajęć pozostaje bez zmian.
3. Podczas zdalnego nauczania obowiązuje ocenianie i sprawdzanie obecności.
4. Nauczanie zdalne jest realizowane w formie instrukcji wysyłanych do uczniów jako zadanie domowe oraz lekcji online prowadzonych w szkole z komunikatorów Librus, G-Suite, Google Classroom, Meet.
5. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia lekcji minimum w 50% z wykorzystaniem wideokonferencji.
6. Lekcje online mogą być krótsze do 30 minut.

 

Ewa Starowiejska
Dyrektor Zespołu Szkół Ponapodstawoych Nr 2 w Krośnie