Rok Szkolny 2010/2011
Covid-19
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2010/2011

Lekcje Europejskie

 

12 kwietnia 2011 roku w ZSP Nr 2 odbyły się zajęcia poświęcone tematyce dotyczącej Unii Europejskiej. Prowadzącą lekcje była Pani Katarzyna Stępak, przedstawicielka Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, realizującego projekt Informacja europejska w regionach – 2011, współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W lekcjach uczestniczyły cztery klasy: IV TH, III TK/F, III TG i II TFb. Ciekawe
i dynamiczne zajęcia dotyczyły m.in. rynku pracy UE – uczniowie mogli dowiedzieć się w jaki sposób szukać pracy za granicą, podczas ćwiczeń warsztatowych poznawali korzyści
i zagrożenia takiej formy zarobkowania. Pojawiły się tematy dotyczące polskiej Prezydencji w Radzie UE, którą rozpoczynamy w lipcu tego roku. Ciekawym wątkiem lekcji
był także eurowolontariat, jako forma zdobywania doświadczenia zawodowego i poznawania świata.