Rok Szkolny 2010/2011
Covid-19
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2010/2011

Regionalny konkurs o zasadach BHP

W dniu 6 kwietnia 2011 roku odbyły się w Rzeszowie regionalne eliminacje do XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.  Organizatorem tego etapu była Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie i zrzeszone cechy oraz Okręgowy Inspektorat Pracy współpracujący z Kuratorium Oświaty.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ogólnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Do rywalizacji stanęło 17 uczestników ze szkół z Lubaczowa, Mielca, Dębicy, Rzeszowa i Krosna. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów: 3 uczennice z klasy III F ZSZ kształcące się w zawodzie fryzjer: Dorota Żołnierczyk, Justyna Goleń, Kinga Zając oraz Tomasz Galant uczeń III klasy ZSZ kształcący się w zawodzie piekarz.

Zawodnicy musieli rozwiązać pisemny test z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Ten etap konkursu miał na celu wyłonienie sześciu uczniów, którzy uzyskali  największą liczbą punktów. Do ścisłego finału dostała się cała czwórka reprezentantów naszej szkoły. Wyłonieni finaliści odpowiadali na wylosowane pytania przygotowane przez organizatorów konkursu. W ostatecznej klasyfikacji I miejsce zajął Galant Tomasz. Nasze uczennice uplasowały się na 4, 5 i 6 miejscu. Tomek będzie reprezentował województwo podkarpackie na turnieju ogólnopolskim w Warszawie 17 maja 2011 r. Uczniów do konkursu przygotowywała mgr Małgorzata Kędzior.