Rok Szkolny 2010/2011
Covid-19
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2010/2011

Najlepszy uczeń w zawodzie handlowiec

W dniu 22 lutego 2011 r. w naszej szkole odbył się konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie technik handlowiec”. Przystąpili do niego uczniowie klasy IV TH. Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnego testu, który zawierał zagadnienia z przedmiotów objętych programem nauczania. Konkurs był jednocześnie próbnym egzaminem zawodowym przygotowanym zgodnie z wymaganiami OKE. Test konkursowy składał się z dwóch części. Podczas części I rozwiązywane były zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie sprzedawca, w części II - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

  • I miejsce Bernadetta Chłap
  • II miejsce Patrycja Tutak
  • III miejsce Elżbieta Jasłowska

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wydawnictwo LektorKlett i Wydawnictwo PEARSON LONGMAN.