Rok Szkolny 2009/2010
Covid-19
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2009/2010

II Międzyszkolny Konkurs Biblijny

W dniu 27 kwietnia br. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie odbył się finał II Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego poświęconego Ewangelii według św. Mateusza i św. Łukasza.

Organizatorami w/w konkursu są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie oraz szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Konkurs był skierowany do młodzieży ze szkół średnich z Krosna i jego okolic.


W finale konkursu wzięło udział 30 uczniów ze szkół średnich z terenu Krosna i okolic. Zostali Oni wyłonieni po eliminacjach szkolnych, które odbyły się w szkołach początkiem marca bieżącego roku. W konkursie wzięły udział następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu; Zespół Szkół w Iwoniczu; Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju; I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie; II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie

Naszą szkołę reprezentowały 3 uczennice: Maria Zygmunt i Katarzyna Mięsowicz (obie z kl. II TK/F) oraz Anna Korab z kl. I TFa, które przygotowane były do konkursu pod okiem nauczyciela religii p. mgr Wojciecha Bazana.

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej, w której uczestnicy, w ciągu 45 minut, mieli do rozwiązania test zawierający 32 pytania (pytania otwarte i zamknięte) o różnym stopniu trudności oraz części ustnej czyli ścisłego finału. Po sprawdzeniu testów komisja zgodnie z regulaminem wyłoniła 5 finalistów z najwyższą ilością punktów po części pisemnej. Konkurs obejmował w swej treści zagadnienia z Pisma Świętego a dokładnie Ewangelie według św. Mateusza i św. Łukasza.

Po części ustnej komisja ogłosiła wyniki, z których okazało się, że: I miejsce zajął Adrian Stanisławczyk z LO Jedlicze; II miejsce Mateusz Jamrogiewicz ZSP Nr 6 Krosno; III miejsce Anna Machańska z II LO Krosno IV Edyta Szarek I LO Krosno i V Maria Zygmunt – ZSP Nr 2 Krosno. Trzeba nadmienić, iż wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy a finaliści dodatkowo nagrody książkowe. Warto również dodać, że uczniowie wykazali się ogromną znajomością tekstów Biblijnych a organizatorzy, z uwagi na spore zainteresowanie konkursem wśród młodzieży, zamierzają kontynuować to dzieło w przyszłości.


Notatkę sporządził:

mgr Wojciech Bazan

DLA RODZICA

Przyjęcia stron:

I. Dyrektor Szkoły Bogdan Skotnicki

1) poniedziałek 12.00 – 14.00
2) czwartek 14.15 – 16.15

II. Wicedyrektor Agata Betlej

1) wtorek 14.00 – 16.00
2) piątek 11.00 – 13.00


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

1. Technikum Nr 2:
12.XI. 2021, 7. I. 2022, 11. I. 2022, 4 - 6. V. 2022, 17. VI. 2022, 21. VI. 2022.

2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2:
12.XI. 2021, 7. I.2022, 11.I.2022, 4.V.2022, 17. VI.2022, 21.VI. 2022.


>>> Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

"SZPETNAR" W MEDIACH

pisza o nas

Dziennik elektroniczny

strona logowania

Instrukcja logowania dla rodziców i uczniów

W przypadku braku możliwości zalogowania się na indywidualne konto, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Platforma Moodle

moodle logo

wskazówki techniczne dla użytkowników

Projekty EFS

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.