Kierunki Kształcenia
Covid-19
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Podanie

Nabór Elektroniczny

Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!


Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji. To bardzo ważny moment, który może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową. Mamy nadzieję, że zainteresowała Cię nasza oferta i już niedługo powitamy Cię w szeregach pierwszoklasistów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie.


Podobnie jak w zeszłym roku nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony będzie drogą elektroniczną. Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej możesz samodzielnie wygenerować podanie, a następnie wypełnione złożyć wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły. Wzór podania oraz informacje dotyczące elektronicznego naboru znajdziesz na stronie
www.nabor.pcss.pl/krosno/. Jeśli jednak napotkasz problemy, możesz zgłosić się do siedziby naszej szkoły i tu na miejscu dyżurująca osoba wyjaśni wszystkie wątpliwości oraz pomoże w wypełnieniu podania. Szczegółowe informacje o terminie naboru i godzinach dyżurów oraz wymaganych załącznikach do podania uzyskasz osobiście w sekretariacie szkoły, telefonicznie pod numerem (013) 43 223 19 lub na naszej stronie internetowej www.zsp2krosno.pl

Do podania należy dołączyć:

  • - Świadectwo Ukończenia Gimnazjum,
  • - Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE,
  • - zaświadczenie o praktyce (dotyczy pracowników młodocianych Branżowej Szkoły I Stopnia),
  • - orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
  • - 2 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane na odwrocie).
  • - Odpis skrócony aktu urodzenia (do wglądu).