Występy
D Z I E Ń   O T W A R T Y   2 0 1 9
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup 2018
Przy deserze o Niepodległej
X-lecie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski

dzien otwarty patronat2019

Występy

„W ten świąteczny czas…”

wigilia khs 2015W dniu 16 grudnia 2015 r. w stołówce Krośnieńskich Hut Szkła w Krośnie odbyło się „Spotkanie Wigilijne" nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, na które zostali zaproszeni również przedstawiciele władz Miasta Krosna, sponsorzy, przedstawiciele Rady Rodziców, a także emerytowani nauczyciele.


Wśród przybyłych Gości byli m.in.: Prezydent Miasta Krosna P. Piotr Przytocki, Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna P. Bronisław Baran i P. Tomasz Soliński, Przewodniczący Rady Miasta P. Zbigniew Kubit, a także Dyrektor Oratorium „Twój Dom" ks. Józef Gibała i Dyrektor Handlowy Sieci Sklepów „S" P. Wiesław Mezglewski.
Spotkanie rozpoczęło się od świątecznego programu przygotowanego przez zespół Admiratio, którego opiekunem jest P. Wojciech Bazan i modlitwy, którą poprowadził ks. Józef Gibała. Następnie głos zabrali Prezydent Miasta Krosna P. Piotr Przytocki oraz Przewodniczący Rady Miasta P. Zbigniew Kubit, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili ważną rolę, jaką odgrywa nasza szkoła w środowisku lokalnym oraz złożyli obecnym serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku.
Po wystąpieniach Gości, głos zabrała Dyrektor naszej szkoły P. Ewa Starowiejska, która powitała wszystkich przybyłych na „Spotkanie Wigilijne" i złożyła świąteczno – noworoczne życzenia.
Po programie, wspólnej modlitwie i przemówieniach wszyscy przystąpili do Wieczerzy Wigilijnej. Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze.

Opracował: Wojciech Bazan

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

branzowa2019

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 254 gości oraz 0 użytkowników.