Aktualności
XI Jarmark Franciszkański
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski
Event młodych przedsiębiorców
Szkolny konkurs baristyczny
XV Wojewódzki Turniej o tytuł „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”
26 Finał WOŚP
Blaga 2017
Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne
IV Gala Medyczna z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
Europejski Turniej Piłki Siatkowej

oferta

barometr zawodow

Akademia Młodego Zawodowca

akademia mlodego zawodowca

"AKADEMIA MŁODEGO ZAWODOWCA" 

Warsztaty zawodowe przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych

organizowane przez

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie

Planowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów ma ogromne znaczenie na każdym etapie edukacji, jednak powinno się ono odbywać jak najwcześniej. W związku z tym już w szkole podstawowej nie tylko przydatne, ale wręcz konieczne jest motywowanie uczniów do podejmowania refleksji i dyskusji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu. Wstępne preferencje zawodowe utrwalone na wczesnym etapie rozwoju mogą wpływać na zainteresowania oraz wybór dalszej drogi zawodowej dziecka. Istotne zatem jest stwarzanie możliwości do kształtowania wczesnej preorientacji zawodowej. Pomocą w tym zakresie mogą służyć warsztaty w "AKADEMII MŁODEGO ZAWODOWCA", które umożliwią uczniom krośnieńskich i okolicznych szkół podstawowych poznawanie specyfiki różnych zawodów w warunkach rzeczywistych. 

Realizacja zajęć w ramach "AKADEMII MŁODEGO ZAWODOWCA" będzie polegała na: 

 1. Zapraszaniu uczniów do ZSP NR 2 w Krośnie. 
 2. Warsztaty prowadzone będą przez nauczycieli zawodu, natomiast uczestnicy przy wsparciu uczniów ZSP NR 2 będą wykonywać czynności zawodowe. 
 3. Zajęcia będą prowadzone także przez współpracujących z ZSP NR 2 pracodawców. 
 4. Warsztaty będą obejmować część teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu uczestnikom zostaną przybliżone informacje i czynności związane z wykonywaniem konkretnych zawodów. 
 5. Uczniowie dostaną certyfikaty potwierdzające ukończenia  akademii. 
 6. Częstotliwość oraz tematyka zajęć będzie uzależniona od zainteresowań uczestników. 

Cele główne projektu:  

 1. Poznanie przez uczniów podstawowych terminów związanych z pracą, zawodem, czynnościami zawodowymi. 
 2. Rozpoznanie swoich zasobów (zainteresowania, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe). 
 3. Kształtowanie szacunku dla różnych zawodów i ich przedstawicieli. 

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi: 

 • zdefiniować pojęcia związane z pracą i zawodem, 
 • wyjaśnić znaczenie pracy w życiu człowieka, 
 • samodzielnie wykonywać czynności charakterystyczne dla określonych zawodów, 
 • planować swoją pracę. 

Uczeń zna:  

 • specyfikę różnorodnych zawodów, które może wykonywać, 
 • pojęcia związane z konkretnym zawodem, słownictwo branżowe,
 • zasady higieny obowiązujące na danym stanowisku pracy, 
 • zasady bezpieczeństwa obowiązujące na danym stanowisku pracy, 
 • i ma nawyki obowiązkowości oraz odpowiedzialności zawodowej, 
 • i doskonali swoją sprawność manualną, 
 • zasady zdrowego odżywiania, 
 • zasady savoir vivre. 

Propozycje warsztatów:

 1. Warsztaty kulinarne – kucharz.

Celem warsztatów jest kształcenie umiejętności gotowania zdrowych potraw uwielbianych przez dzieci i równoczesne zapoznanie z zawodem – kucharz. Uczestnicy nauczą się przygotowywać zdrowe słodycze, pasty, koktajle, sałatki owocowe oraz inne dania, a także używać branżowe słownictwo. 

 1. Warsztaty cukiernicze – cukiernik.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z produktami cukierniczymi, słownictwem branżowym i czynnościami wykonywanymi przez cukiernika. Uczestnicy będą własnoręcznie wykonywać ciasto, piec ciasteczka oraz zdobić je. W czasie warsztatów będą posługiwać się specjalistycznym sprzętem.

 1. Warsztaty piekarskie – piekarz.

Celem warsztatów jest nauka organoleptycznego rozpoznawania rodzajów chleba, poznanie różnych rodzajów mąki, formowanie ciasta oraz przygotowywanie zdrowych, kolorowych kanapek. Uczestnicy dowiedzą się, czym charakteryzuje się zawód – piekarz i będą się posługiwać słownictwem branżowym.

 1. Warsztaty kelnerskie – kelner.

Celem warsztatów jest kształcenie umiejętności nakrywania i dekorowania stołu, składania serwetek oraz serwowania. Uczestnicy zostaną zapoznani również
z zasadami savoir vivru przy stole. Nauczą się zasad obsługi gości oraz poznają główne elementy etyki w zawodzie kelner.

 1. Warsztaty fryzjerskie – fryzjer.

Celem warsztatów jest zapoznanie z zawodem fryzjer, który coraz częściej określany jest jako ,,Stylista fryzur’’. Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynności zawodowe wykonują fryzjerzy i gdzie mogą być zatrudniani. Nauczą się, jak pielęgnować własne włosy, jakich środków używać do tego celu i jak dbać o własny wizerunek. Podczas warsztatów uczestnicy korzystać będą
z profesjonalnych narzędzi, przyborów i aparatów fryzjerskich, którymi tworzyć będą loki, fale i fantazyjne plecionki. Zapoznają się z branżowym słownictwem.

Surowce i materiały niezbędne do wykonywania ćwiczeń w większości zapewniają firmy i pracodawcy współpracujący z ZSP NR 2 w Krośnie. Udział w tych kosztach, po uzgodnieniu, pokrywają również uczestnicy warsztatów.

W celu uzgodnienia terminu warsztatów należy skontaktować się z koordynatorem projektu panią Haliną Szpiłyk tel. 668 439 551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sekretariatem ZSP Nr 2 w Krośnie tel. 13 43 223 19, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia szkoły

Technikum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. W roku 1992 ówczesna Zasadnicza Szkoła Zawodowa otworzyła swe podwoje dla pierwszych uczniów Technikum Odzieżowego, co przyczyniło się do przekształcenia szkoły w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W kolejnych latach oferta kształcenia została wzbogacona o licea zawodowe o profilach: handlowym, spożywczym, fryzjerskim, gastronomicznym. W 2002 r. po reformie oświaty, miejsce dotychczasowych liceów zawodowych, zajęło technikum o czteroletnim cyklu kształcenia w następujących zawodach: technik handlowiec, technik technologii odzieży i technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy w następnym roku utworzono w szkole nowy zawód technik usług fryzjerskich.
Od 1 września 2012 r. w wyniku połączenia zawodów kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego powstał zawód technik żywienia i usług gastronomicznych. Prężnie rozwijająca się szkoła, wielokrotnie dostosowywała kierunki kształcenia, uwzględniając oczekiwania uczniów, jak i zapotrzebowania na rynku pracy. Aktualnie Technikum Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach: Technik Analityk – Kryminologia i analiza kryminalna, Technik Technologii Chemicznej – Technologia kosmetyków naturalnych / Produkcja tworzyw sztucznych, Technik Usług Fryzjerskich – Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku / Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – Żywienie służb mundurowych/ Catering dietetyczny, Technik Technologii Żywności – Cukiernik – Twórca i dekorator mini deserów.
Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w ramach egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy na bardzo wysokim poziomie i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz tytuł technika. Po zakończeniu 4-letniej nauki uczniowie technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymują świadectwo dojrzałości. Absolwenci Technikum Nr 2 są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach, jak również do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Początki szkolnictwa zawodowego sięgają końca XIX w., kiedy to w Krośnie utworzona została Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa, gdzie teoretyczną wiedzę zawodową zdobywali terminatorzy lokalnych rzemieślników. Zapoczątkowaną wówczas w naszym mieście tradycję kształcenia zawodowego przejęła i do dzisiaj kontynuuje nasza szkoła.
Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę oraz kanon zawodów w ofercie edukacyjnej. Aktualnie Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 kształci w zawodach: Kucharz z innowacją pedagogiczną – Kreatywny gastronom, Fryzjer z innowacją pedagogiczną – Kreator wizerunku, a także ze względu na duże zapotrzebowanie na fachowców w mało popularnych w ostatnich latach zawodach, szkoła umożliwia zdobycie każdego innego z niżej wymienionych zawodów – w klasie wielozawodowej: cukiernik, piekarz, krawiec, sprzedawca, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik – jubiler, cieśla, tapicer, drukarz, wędliniarz, ogrodnik, zegarmistrz, optyk–mechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter izolacji przemysłowych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.
Po zakończeniu 3-letniej nauki uczniowie szkoły branżowej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub jako pracownik młodociany do egzaminu czeladniczego. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 kształci fachowców, którzy bez problemu znajdą zatrudnienie w kraju, jak i za granicą.

Wydarzenia

2017/ 2018

2016/ 2017

2015/ 2016

2014/ 2015

O nas

Wolontariat Misyjny rozpoczął swoją działalność w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w roku szkolnym 2009/ 2010. Należała do niego grupa uczniów, która na co dzień zajmowała się wspieraniem różnych Projektów i Akcji Misyjnych organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Klawerianek w Krośnie.

W styczniu 2014 r. powstała Grupa RAFIKI, co w języku suahili znaczy „PRZYJACIEL”; w szerszym znaczeniu „PRZYJACIEL MISJI”. Inicjatorem i opiekunem grupy jest Pan mgr Wojciech Bazan, nauczyciel religii.

Aktualnie w Szkolnym Wolontariacie Misyjnym działa 12 uczniów oraz 8 absolwentek naszej szkoły. Na co dzień, wolontariusze biorą udział w spotkaniach formacyjnych, modlą się za misje, organizują dla społeczności naszej szkoły „lekcje misyjne” z misjonarkami i misjonarzami pracującymi na misjach, są współorganizatorami corocznej imprezy dla dzieci z województwa podkarpackiego pod nazwą; „Majówka Misyjna” oraz angażują się w konkretne akcje, których celem jest zdobycie środków finansowych dla dzieci z różnych krajów afrykańskich. W czasie spotkań formacyjnych poznają specyfikę pracy na misjach, trudności i problemy krajów misyjnych, a w szczególności państw, w których pracują siostry misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Klawerianek.

Kierując się słowami Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej…

„Módlcie się za misje, czytajcie o misjach, ofiarujecie misjom coś od czasu do czasu, kochajcie misje i bądźcie misjom wierni”.

… pragniemy poprzez działalność Szkolnego Wolontariatu Misyjnego – Grupa „RAFIKI” propagować tematykę misyjną w naszej szkole oraz w środowisku lokalnym i uwrażliwiać na potrzeby drugiego człowieka, a w szczególności dzieci z krajów misyjnych.

 

Regulamin

Podstawa prawna:

 1. Założenia:

Szkolny Wolontariat Misyjny jest wspólnotą skierowaną do młodzieży, otwartą na wszystkich, którzy bezpłatnie i dobrowolnie chcą pomagać innym poprzez różnego typu inicjatywy charytatywne, związane z realizacją Projektów i Akcji Misyjnych.

Zgodnie z założeniami Formacji Misyjnej Zgromadzenia Sióstr Klawerianek w Krośnie powołanie Szkolnego Wolontariatu Misyjnego – Grupy „RAFIKI” ma na celu angażowanie młodzieży w niesienie pomocy potrzebującym w krajach misyjnych.

Grupą Szkolnego Wolontariatu Misyjnego opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił chęć opieki nad grupą i uzyskał akceptację Siostry Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Klawerianek w Krośnie i Dyrektora Szkoły.

 

 1. Cele ogólne:
 • rozbudzenie w młodzieży wrażliwości misyjnej
 • pogłębienie wiedzy o misyjnym charakterze Kościoła
 • zaktywizowanie do działania na rzecz drugiego człowieka
 • kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego.
 1. Cele szczegółowe:
 • rozwijanie wrażliwości, uczuciowości i otwartości na potrzeby krajów misyjnych
 • wyrabianie postawy gotowości, czynnej miłości i pomocy innym, będącym w potrzebie
 • informowanie i przekazywanie wiedzy na temat obowiązku misyjnego chrześcijan, sytuacji Kościoła w świecie
 • poznawanie życia mieszkańców krajów misyjnych, pracy i problemów misjonarzy żyjących na różnych kontynentach
 • uświadamianie przynależności do Rodziny Bożej, w której nie ma granic i barier rasowych, kulturowych i ekonomicznych
 • mobilizowanie do działania na rzecz rówieśników na całym świecie i w najbliższym otoczeniu poprzez modlitwę oraz inne działania oparte na miłości Boga i bliźniego
 • kształtowanie systematycznej postawy ofiarności zarówno duchowej, jak i materialnej dla Kościoła w krajach misyjnych
 • uaktualnianie informacji o tematyce misyjnej na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkolny Wolontariat MisyjnyGrupa „RAFIKI”
 • prowadzenie bezpośredniej korespondencji z misjonarzami (w miarę możliwości)
 • organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód zostanie przeznaczony na potrzeby misyjne.
 1. Prawa i obowiązki wolontariusza.

   Wolontariusz:

1) ma obowiązek przedłożyć zgodę rodziców na udział w działalności grupy misyjnej oraz złożyć pisemną deklarację o przynależności do wolontariatu u opiekuna Szkolnego Wolontariatu Misyjnego

2) po wstąpieniu do grupy podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu misyjnego i regulaminu wolontariusza

3) powinien systematycznie uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach wolontariuszy z nauczycielem opiekunem oraz Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Klawerianek w Krośnie w celu wymiany doświadczeń, wspierania ciekawych inicjatyw i wnoszenia nowych pomysłów

4) w trakcie uczestniczenia w różnych akcjach misyjnych, zarówno w szkole, jak i poza szkołą, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora Grupy „RAFIKI”

5) grupy wolontariatu może podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych

6) kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych

7) wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań

8) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych

9) nie działa na własną rękę i wszystkie swoje działania podporządkowuje ustaleniom podjętym w regulaminie

10) może zrezygnować z wolontariatu w dowolnym czasie bez podawania przyczyn

11) może być skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu; o skreśleniu z listy decyduje opiekun grupy.

Jeśli doświadczasz radości w swoim życiu i chcesz dzielić się nią z innymi, a także chcesz wspierać i pomagać misjom – zapraszamy na spotkania Szkolnego Wolontariatu Misyjnego – Grupa „RAFIKI”.

Razem możemy więcej!

"Jak nie czytam, jak czytam" 2017

czytanie 2017W czwartek (1 czerwca) 2017 r. nauczyciele bibliotekarze zorganizowali w naszej szkole akcję "Jak nie czytam, jak czytam", której głównym celem jest propagowanie czytelnictwa.

Czytaj więcej...

Ponadregionalny konkurs fryzjerski w Trzcianie

trzciana 2017W dniu 15 marca 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie, odbyła się IV Edycja Ponadregionalnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich pod hasłem „Fryzura czerwonego dywanu”.

Czytaj więcej...

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

PARTNERZY

sklepys

nafta

jagusiakopaczwolczanski

 kieltyka logo

cukiernia ania

m pelczarmaestro

delikatesy z natury

cech

irz logo

dawid nastal

mary kay

malgorzata reich

laura

samborska

kosiek

katrin

Gościmy

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.