Aktualności
OFERTA   NA   ROK   2019/2020
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski

ZSP2nasza oferta 2019 2020

rekrutacja

„W sieci bez barier”

Projekt Grantowy przeznaczony jest dla Gmin z Województwa Podkarpackiego. Projekt „W sieci bez barier” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gminy mogą aplikować o środki finansowe w kwocie od 15 000 zł do 150 000 zł na działania związane z szeroko pojętym rozwojem kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Grantobiorca może przeznaczyć aż do 40% wartości całego grantu na wydatki dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, który po zakończeniu projektu przekaże szkole, ośrodkowi doskonalenia nauczycieli tworząc tym samym punkt PIAP (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu).

Grantobiorca ma szansę na realizację szkoleń dla mieszkańców w następujących modułach:

„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.

Grantobiorcą może być gmina działająca samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Realizacja projektu wpisuje się w podstawowe kierunki polityki oświatowej Polski w roku szkolnym 2017/2018 związanej z bezpieczeństwem w Internecie oraz odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych.

Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego do mikroprojektu. Realizacja projektu jest zaplanowana od: 1.03.2018 – 29.02.2020. Nabór wniosków trwa od: 1.12.2018 do 18.01.2019.

Pliki do pobrania:

>>> broszura informacyjna

>>> plakat

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 2019/20

branzowa2019

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

PARTNERZY

sklepys

nafta

jagusiakopaczwolczanski

 kieltyka logo

cukiernia ania

m pelczarmaestro

delikatesy z natury

cech

irz logo

dawid nastal

mary kay

malgorzata reich

laura

samborska

kosiek

katrin

Gościmy

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.

barometr zawodow2019